Ebberöds Bank och Nordea

Idag skall vi få veta vad regeringen gjort för affär med svenska folkets aktier i Nordea. Av det som berättats på morgonen kan man ringa in några siffror, då ser det ut ungefär så här:

Staten säljer 6% av Nordea för ca 20 miljarder kronor. Pengarna används till att minska statsskulden. En minskning av statsskulden med 20 miljarder minskar statens ränteutgifter, låneräntan för staten är omkring 2%, dvs ränteutgifterna minskar med ungefär 400 milj kronor.

Vad är det staten säljer? Jo, 6% av alla framtida vinster i Nordea. Förra året var vinsten ca 25 miljarder kronor, och i år blir den säkert närmare 30. 6% av detta är 1,8 miljarder kronor. Staten avstår alltså 1,8 miljarder för att spara 400 miljoner!

Men det räcker inte för att förstå affären. Räntan är ett belopp som är vad det är i kronor och ören och förblir likadant år efter år. Det kallas att obligationerna är nominella. Men Nordea är en real tillgång, den växer med tiden. Det gör saken ännu värre. Om fem år är räntebesparingen fortfarande 400 miljoner kronor, men den vinst staten nu avhänder sig har säkert vuxit till säkert 3 miljarder.

Detta kallas i dagligt tal för Ebberöds Bank. Vi har en minister för dessa frågor som heter Peter Norman. Det är en förnuftig och reko person som ägnat mycket tid på sitt förra jobb åt att skingra dimmor kring bluffkalkyler om pensionssparandet och om aktieförvaltarnas orimliga vinster på att allmänheten inte kan räkna.

Det skall bli spännande att se hur han nu motiverar denna affär, om han fortsätter att visa integritet och intellektuell hederlighet eller om han redan har gått in i en annan roll sedan han blev minister.