Upp till kamp för läsningen och skolbiblioteken!

Enligt skollagen skall alla grundskolor ha ett eget skolbibliotek, det är ett krav.

Men enligt Centrum för lättläst och Lärarförbundet, som har undersökt saken, har bara 20 procent av friskolorna något skolbibliotek. Bland de kommunala skolorna är andelen långt högre, om än inte fullgod.

Hjärnforskaren Martin Ingvar, som sitter i Litteraturutredningen, beskrev i anslutning till nobelprisutdelningen hur viktig barns kontakter med läsning är för hela livets attityd till inte bara läsning, utan till abstarkt tänkande, empati och mycket annat av betydelse för livskvalitet och studieresultat. Centralt är deras kontakter med stimulerande och inspirerande vuxna som kan förmedla lästips till var och en efter deras intressen och förutsättningar, och det kräver bibliotek som inte är förvaringsgarderober för gamla klassupsättningar av klassiker utan bemannade med välutbildade och entusiastska bibliotekarier.

Den explosionsartade ökningen av  skolor som drivs i vinstsyfte och med sänkta kostnader som enda vinstdrivande åtgärd tror jag har varit enormt ogynnsam i detta avseende. Den sjunkande läsförmågan hos pojkar och unga män  har säkert ett samband med detta.

Upp till kamp!