motherjones:

kqedscience:

Teen Develops Computer Algorithm to Diagnose Leukemia
“Brittany Wenger isn’t your average high-school senior: She taught the computer how to diagnose leukemia.
The 18-year-old student from Sarasota, Fla. built a custom, cloud-based “artificial neural network” to find patterns in genetic expression profiles to diagnose patients with an aggressive form of cancer called mixed-lineage leukemia (MLL). Simply put, this means Wenger taught the computer how to diagnose leukemia by creating a diagnostic tool for doctors to use.”

Rock.

motherjones:

kqedscience:

Teen Develops Computer Algorithm to Diagnose Leukemia

Brittany Wenger isn’t your average high-school senior: She taught the computer how to diagnose leukemia.

The 18-year-old student from Sarasota, Fla. built a custom, cloud-based “artificial neural network” to find patterns in genetic expression profiles to diagnose patients with an aggressive form of cancer called mixed-lineage leukemia (MLL). Simply put, this means Wenger taught the computer how to diagnose leukemia by creating a diagnostic tool for doctors to use.”

Rock.Musikkultur och dagspolitik

Imorgon har jag min månatliga text om dagspolitiken i min hemstads tidning Göteborgs Posten, men redan nu skall jag ge en vink om innehållet. 

Min dagsaktuella politiska betraktelse hämtar sin inspiration från denna låt från min barndom, där Siw Malmkvist sjunger om ett viktigt fenomen i hennes samtid. http://www.youtube.com/watch?v=jXXzdNGGXO8

Frågans tidlöshet framgår av att den också spelats in flera decennier senare av självaste Damorkestern. 

Vad det är för dagspolitik det gäller? Det får ni se imorgon.(Source: mikaaal)

Bort med TV-licensen??

Oj vad fort det gått att vända hela debatten om TV-licensen!

Under många år har ropen på att avskaffa TV-licensen byggt på att nya plattformar växer fram och att TV-apparaten blir mindre relevant för TV-tittandet, och att licensen därför blir omodern. Allt mindre del av TV-tittandet skulle bli avgiftsbelagt och intäkterna till SVT, Sveriges Radio och UR skulle gradvis tyna bort i takt med att allt färre betalar. Därför, hävdade kritikerna, måste man gå över till att finansiera oberoende radio och TV över finansministerns budget.

Men nu har det hänt något överraskande. Plötsligt har det kommit fram en bild att det inte är allt färre utan allt fler som måste betala TV-licens! Nu är det inte TV-apparaten som ger avgiftsplikt utan möjligheten att se på TV oavsett teknik, och därmed blir ytterligare ett par procent av Sveriges folk skyldiga att betala. Regeln har visserligen varit densamma i ganska många år, men sedan TV4 och SVT börjat sända sina program över nätet har datorer och paddor.

Problemet är alltså inte längre att så få betalar att TV-avgiften måste avskaffas utan istället att så många måste betala att den måste avskaffas! Hängde ni med? Bra gjort.

Jag tycker att TV-licensen är ganska dålig, men jag har inte sett något alternativ som är bättre. Alla andra idéer jag sett innebär att staten/regeringen tar in pengarna och delar ut dem vidare med de risker det innebär. Jag tycker det är en poäng att avgiften är en rak relation mellan SVT, SR och UR å ena sidan och tittarna/lyssnarna å den andra. Riksdagen bestämmer ett tak för hur hög avgift de får ta ut men de ansvarar själva för uppbörden. En smidig uppbörd som bygger på att de flesta vill betala och att få gillar att vara fripassagerare är bättre än hot och kontroller. 

Jag tycker också att det är en poäng att alla som har möjlighet att titta och lyssna är med och betalar, och att alla i hushållet kan utnyttja alla plattformar som finns utan nya krångliga betalväggar

Public Service är mer framgångsrikt än kanske någonsin. Fler än någonsin väljer att betala. Fler än på länge tittar och lyssnar, inte minst bland unga går det bra. Dessutom är det uppenbart för alltfler att de slår konkurrenterna innehållsmässigt. SVT och SR har extremt höga förtroendesiffror, inte minst jämfört med licenskritikerna.magnax23:

Leif Pagrotsky speaking at the Social Democracy rally, held at Götaplatsen, Göteborg, on International Workers’ Day 2011.

no comments.

magnax23:

Leif Pagrotsky speaking at the Social Democracy rally, held at Götaplatsen, Göteborg, on International Workers’ Day 2011.

no comments.Jag anmälde regringen för grundlagsbrott när de inte lämnade ut representationsnotor till journalister utan att först spela fult. I TV4 berättar jag varför och Annie Lööf gör bort sig.

Tags: Annielööf ku

Borg, vårpropositionen och Herbert Hoover

Anders Borg presenterar nu sin vårbudget, som vanligt i media först och i riksdagen därefter, och talmannen har naturligtvis inget att säga om devalveringen av riksdagen.

Det ekonomiska innehållet är ingen nyhet för någon som följer detta. Tillväxten är borta och arbetslösheten biter sig fast på nuvarande jättehöga nivåer. Samtidigt bekräftas att Sveriges handlingsfrihet är unikt stor: ingen inflation, enormt överskott i utrikesaffärerna, massor av outnyttjad kapacitet, en redan låg statsskuld som fortsätter att krympa i relation till BNP.

Det överraskande är finansministerns passivitet, för att inte säga uppgivenhet, och hans argument för detta. Han säger att bara om tillväxten blir bättre vill han stimulera ekonomin. Inte annars. Han behöver det han kallar “säkerhetsmarginaler”.

Jag förstår inte hans världsbild. Om tillväxten uteblir vågar han inte stimulera, men om den tar fart så vågar han. Hörde jag rätt? Det är så att öronen börjar fladdra på mig.

Jag har skrivit om detta här på Tumblr och i två av mina månadskrönikor i Göteborgs Posten, dels om budgeten i höstas när politiken för 2012 lades fast, dels nu i mars när bilden av nedgången  bekräftades av Konjunkturinstitutet och riksbanken. Att nu blicka tillbaka till diskussionen då visar vad lite som har hänt det senaste halvåret. Alla farhågor har tvärtom bekräftats, både om ekonomin som går svagt, om arbetslösheten som biter sig fast på 7-8 procentsnivån, och om finansministern som likt en meteorolog står och tittar på och kommenterar. Tyvärr.

Det finns ingen rationell ekonomisk förklaring till detta. Det måste vara en politisk bedömning bakom.Importerad eller hemmagjord avmattning?

Den svenska ekonomin saktar nu in i snabb takt (förlåt). Förra året växte ekonomin med 4,5 procent. Det är en ganska bra siffra, men inte bättre än att den måste fortgå länge för att återskapa god sysselsättning och låg arbetslöshet. Nu har uppgången brutits, slutet av förra året krympte tom produktionen och för i år förutser riksbanken nu en tillväxt på bara 0,7 procent. Det innebär att ekonomin stagnerar och att arbetslösheten ökar igen.

Men frågan är om detta är en ofrånkomlig effekt av problem i vår omvärld? Det är en fråga jag försöker belysa i en krönika i Göteborgs Posten. Men här vill jag redovisa några resonemng som inte platsade i GP.

Dämpningen är således 3.8 procent. Riksbanken redovisar sin prognos på ett sätt som underlättar en analys och så här ser den ut:

                                                   2011            2012         förändring

BNP                                              4,5                  0,7               -3,8

Därav:

Nettoexport                                    1,6                0,8                -0,8

Slutlig inhemsk eftefrågan             2,3                0,8                -1,5    

Lager                                             0,6               -0,9               -1,5 

Som framgår är det inte impulserna utifrån som är den viktigaste impulsen för dämpningen, utan inhemska faktorer. (Jag tycker inte att lageromslaget är det viktiga här, det handlar om omfördelning mellan åren som i det långa loppet inte spelar stor roll). Den inhemska bromsen är dubbelt så kraftig som den som importeras utifrån.

Pratet om att vi oförskyllt drabbats av eurokrisen och att vi själva saknar ansvar för nedgången är alltså helt fel. Fel av två skäl: Den inhemska nedgången är större, och vi har ansvar för våra egna åtgärder att möta nedgången.  Sådana åtgärder har inte satts in eller visat sig vara otillräckliga, trots att nedgången varit förutsedd. Se t.ex här

Sverigedemokrater mest EMU-positiva

I en spännande undersökning om svenskarnas inställning till euron framkommer några närmast sensationella uppgifter.

De mest EMU-vänliga återfinns inte alls som man kan tro bland folkpartister och moderater, utan bland sverigedemokrater. Faktum är att det mest EMU-vänliga partiet, folkpartiet, inte alls har sina väljare bakom sig i sitt närmast rabiata insisterande på snabbt svenskt inträde i valutaunionen. Inte mindre än 87 % av folkpartisterna säger faktiskt aktivt nej till att Sverige skall gå med i valutaunionen. Det är nog helt utan motstycke i modern svensk politik att ett parti går i sådan total otakt med sina väljare i en viktig profilfråga. Endast var åttonde folkpartist stöder partilinjen.

Stödet bland sverigedemokraterna är dock inte särskilt imponerande, bara 13 % av dem vill gå med, medan 84 % säger nej, men jämfört med stödet bland hela folket är det stor skillnad. EMU-förespråkarna är 30% fler, 13% jämfört med 9,7% bland folket som helhet.